Invictus Games 2020 Uitgesteld

Al langere tijd hing het in de lucht en natuurlijk weten we allemaal dat het de meest verstandige en ook onontkoombare beslissing is.

De Invictus Games 2020 waaraan EAL Apeldoorn zich als Official Supplier heeft verbonden worden ten gevolge van het Corona virus verschoven naar een nader te bepalen datum rond mei/juni 2021. Natuurlijk vinden ook wij dit jammer: graag hadden we de wereld getoond dat wij op basis van ons bestaande portfolio ook het maatwerk rondom een grootschalig en complex internationaal event als de Invictus Games succesvol weten te implementeren. Maar wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen en uiteraard staan wij volledig achter deze beslissing. Ook nog niet uitgereikte medailles hebben een keerzijde; er is meer tijd voor perfectie. Volgend jaar staan we alsnog klaar en beleven we de Games gerelateerd aan een andere mondiale bevrijding. We zijn ook dan van de partij!