+31 (55) 539 49 00

samenstellen van een roadmap

Een zowel intern als extern veel besproken en altijd terugkerend onderwerp.

Het samenstellen van een roadmap per product wordt veelal ingegeven door de (veronderstelde) behoeften en verwachtingen van het bestaande klantenbestand en het willen/moeten verbreden van de te bespelen markt.
EAL Apeldoorn, in haar rol als ontwikkelaar/producent maar ook in haar rol als leverancier/partner hanteert een andere visie op het begrip Roadmap.

EAL ontwikkelt niet omdat het mogelijk is, maar omdat en wanneer de klant het nodig heeft.

Deze opstelling wordt ingegeven door de continue weging van “Effort versus Reward”. Hoewel producent en gebruiker vanuit andere hoeken deze afweging zullen bekijken en wegen blijkt de uitkomst in de praktijk gelijk te zijn.

Denkwijze vastgestelde Roadmap;

  1. Een Roadmap op het gebied van Hard en Software per systeem wordt bepaald op basis van (verondersteld) nut voor de doelgroepen.
  2. Een Roadmap schrijft een verplicht te volgen route voor en is derhalve weinig flexibel. Hierbij mag verwacht worden dat commercieel minder interessante doelgroepen én in mindere mate bediend worden én mee mogen betalen aan ontwikkelingen die voor hen minder/niet interessant zijn.
  3. Een Roadmap bepaalt de beschikbaarheid van ontwikkelcapaciteit. Hierbij mag verwacht worden dat specifieke ontwikkelingen voor commercieel minder interessante doelgroepen later/niet bediend worden.
  4. Een Roadmap kan worden toegepast ter legitimatie van het bekorten van een levenscyclus van een systeem, lees een gedwongen aanschaf van een nieuw product.

Wij doen het anders;

EAL Apeldoorn als ontwikkelaar/producent én als leverancier/partner heeft alle intellectuele rechten en daarmee de ontwikkeling van zowel Software als Hardware volledig in eigen hand. Als leidraad hanteert zij dat iedere ontwikkeling backwards-compatible moet zijn waardoor nieuwe ontwikkelingen nimmer kunnen leiden tot uitfasering van operationele systemen. Systemen van EAL Apeldoorn zijn dan ook gekend om hun voortdurende levensduur. Dáármee wordt haar opdrachtgever altijd in de juiste mate bediend.

Voordelen van deze visie;

  1. Kostbare ontwikkeltijd wordt gebruikt voor gewenste ontwikkelingen.
  2. Integraties worden sneller ontwikkeld waardoor méér integraties beschikbaar komen.
  3. Ontwikkelen op micro-niveau is hierdoor eveneens mogelijk.
  4. Software en hardware blijven altijd op elkaar afgestemd.
  5. Het systeem blijft zodoende evolueren in een on-going-proces.
  6. De verhouding “Effort versus Reward” blijft voor iedere opdrachtgever gezond.

“Wilt u reizen met de bus volgens vaste reistijden en vastgestelde routes, of neemt u de taxi die komt wanneer u hem oproept en u op het juiste adres afzet?”

Natuurlijk melden wij u graag periodiek welke mogelijkheden er bijgekomen zijn binnen het door u gebruikte systeem. Maar is het niet véél interessanter welke wensen u als gebruiker zijnde heeft? We spreken graag met u verder.

Directie EAL