• Nieuws
  • Apr 08, 2020
  • Glenn van den Berg

112 Meldkamer Rotterdam Experimenteert Met Thuiswerken

Tot voor kort was het ondenkbaar, maar vanwege de coronacrisis is de meldkamer van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gestart met een proef waarbij centralisten van huis uit werken. Directeur Arjen Littooij verzekert dat de veiligheid in de regio op deze wijze wordt gewaarborgd.

Bij de centralisten wordt thuis een complete werkplek geïnstalleerd die via een beveiligde verbinding in contact staat met de meldkamerapparatuur. Voorlopig gaat het om een proef, waarbij de volledige bezetting van de ‘echte’ meldkamer van kracht blijft. Als de proef slaagt is de meldkamer alvast technisch voorbereid op verdere maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus te verkleinen. Centralisten hoeven dan niet meer naar ‘de zaak’, waarbij zij ook onderweg besmet kunnen worden om het virus vervolgens onbewust over te dragen op collega’s.

(bron: beveiligingnieuws.nl)

Wij zijn trots op het feit dat we hier op een korte termijn met een snelle doorlooptijd een bijdrage in hebben kunnen leveren.