• Nieuws
  • Mar 16, 2020
  • Jean-Paul Vos

Corona: Gewijzigde Bedrijfsvoering

Per maandag 16 maart 2020 voert EAL een gewijzigd beleid in verband met het coronavirus. EAL is een organisatie die sterk actief is in verschillende high-secure segmenten (waaronder de zorgsector en politie, brandweer en ambulancediensten) welke allicht de komende periode extra aandacht vragen.

Graag vragen wij uw begrip voor de situatie en voor de genomen maatregelen. Het betreft o.a. de volgende maatregelen:

  1. Ivm het zo veel mogelijk thuiswerken van de medewerkers vragen wij u om alleen via het centrale EAL nummer 055-5394900 contact met ons op te nemen waarna u mobiel wordt doorverbonden met de betreffende medewerker. U kunt (wanneer bekend) ook natuurlijk direct contact opnemen met de betreffende medewerkers via het mobiele nummer.
  2. EAL heeft een gedegen remote inlogfaciliteit voor service toepassingen welke voor veel eindklanten reeds geruime tijd wordt gebruikt. Voor een eventuele inzet op locatie wordt in goed overleg eerst getracht om via een remote sessie eventuele vragen voor u op te lossen.
  3. Wanneer u binnen een branche actief bent die niet valt binnen de “vitale sectoren” zoals afgegeven door de overheid vragen wij uw begrip wanneer besloten wordt om meldingen in die sectoren als eerste met prioriteit te behandelen. Dit mede vanwege het feit dat EAL aangemerkt is als “bedrijf kritische leverancier”.
  4. Alle sales / pre-informatieve / project gerelateerde afspraken zullen worden verzet of indien gewenst worden uitgevoerd via een remote video conference sessie. Hierover wordt door de betreffende EAL medewerkers contact met u opgenomen.
  5. Service gerelateerde oplossingen zullen wij in overleg zoveel mogelijk opschuiven en deze in gezamenlijk overleg inplannen op een later tijdstip.

Wij gaan er vanuit dat wij uw organisatie op bovenstaande wijze een passende dienstverlening kunnen bieden in de komende periode en wij zullen ons natuurlijk conformeren aan de richtlijnen zoals deze gesteld worden door de overheid en het RIVM.

Voor eventuele vragen of opmerkingen over deze maatregelen kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Verder wensen wij alle betrokken personen, bedrijven en overheidsinstanties de komende periode natuurlijk veel sterkte toe en…laten we proberen om voor elkaar ook (natuurlijk binnen de mogelijke kaders) even dat stapje extra te doen en een beetje extra begrip te tonen voor elkaars situatie.

Directie EAL (Apeldoorn) BV

Pascal, Stephan en Jean-Paul Vos