• Nieuws
  • Feb 28, 2019
  • Hans van Hooijdonk

Ook KPCN Sluit Aan ...

De voorlaatste week van februari was EAL aanwezig op Bonaire om de diverse systemen in het hoofdkantoor van de Rijksdienst Caribisch Nederland na de grootschalige verbouwingen weer in gebruik te stellen. Gedurende deze week werd ook definitief overeenstemming bereikt en opdracht verleend ten aanzien van het volgende project.

Verdeeld over twee fases zullen wij, in nauwe samenwerking met onze Selected Reseller IBO Bonaire, alle panden van het Korps Politie Caribisch Nederland gaan voorzien van Toegangscontrolesystemen, CCTV systemen, Intercomsystemen en overige veiligheid-gerelateerde systemen. Gestart wordt in Kralendijk, Bonaire. Saba en St. Eustatius zullen daarop volgen.

Een ruime en uitvoerige voorbereiding maakt dat nu het formele startschot is gegeven er op relatief korte termijn gedegen kan worden uitgevoerd. Dit mede dank zij de door de systeemhouder en facilitator Rijksdienst Caribisch Nederland geleverde inzet.

Graag bedanken wij eenieder voor het vertrouwen. We gaan er tezamen iets moois van maken!