Nieuwe samenwerking met Stigho Electro (installateur)

EAL breidt de samenwerking met installateurs verder uit en werkt sinds kort ook samen met Stigho Electro uit IJsselstein.

Gemeente Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein brengt lijn in de support. Stigho Electro heeft eind 2022 de tender gewonnen en verzorgt nu voor een periode van 6 jaar al het beheer en onderhoud. Ontzorgen is hierin het sleutelwoord. Het betreft 44 locaties en service en onderhoud aan alle elektrotechnische disciplines. En dit betekent ook dat EAL en Stigho structureel (gaan) samenwerken als het gaat om de toegangscontrole van het stadhuis en de vele nevenlocaties van de gemeente Nieuwegein.

Stadhuis Nieuwegein

Het Stadhuis Nieuwegein gebruikt al vele jaren de EAL ATS software voor toegangscontrole. Het project betreft de kantooromgeving van meerdere bedrade online deuren welke gekoppeld zijn aan een tweetal grote controllers en verder een aantal draadloze online deuren welke communiceren met meerdere access points die aan het netwerk van de klant zijn gekoppeld.

Lijn in support

In het verleden verliep de 1e, 2e en 3e lijns support via diverse installateurs. Na de gewonnen aanbesteding verzorgt Stigho vanaf 1 januari 2023 de 1e en 2e lijns support. De 3e lijns support wordt nu rechtsreeks door EAL uitgevoerd op basis van het EAL ATS software support contract.

Samenwerking

Enkele monteurs van Stigho Electro hebben inmiddels een training gehad bij EAL. Ook is een reserve voorraad EAL producten en onderdelen voor het Stadhuis uitgeleverd aan Stigho Electro. Tijdens de eerste maanden van de samenwerking raken wij al steeds beter op elkaar ingespeeld.

Voordelen
  • Stigho Elektro en EAL worden beide ingezet op de onderdelen waar ze goed in zijn
  • Gebruikers krijgen sneller het juiste antwoord

Richard de Vries | Projectleider Stigho Electro:
"Voor ons is het belangrijk dat we snel en direct hulp en ondersteuning krijgen op het moment dat het er echt om gaat. Met Rob Mariman hebben we een open en directe lijn met EAL. Rob en ik weten elkaar te vinden."

Onder stoom en kokend water

Als er druk op staat moet je snel kunnen schakelen. Een mooie test was het aanbrengen van een toegangscontrolesysteem op een nevenlocatie van het Stadhuis. Stigho Elektro kreeg de opdracht om binnen een maand de beveiliging te regelen voor een 16 tal deuren met bijbehorende apparatuur.

Inmiddels zijn de eerste EAL-producten klaar gemaakt voor verzending en uitgeleverd. Stigho Electro is voortvarend aan het werk gegaan en reeds begonnen met de aanleg van de bekabeling. Inmiddels is alles geïnstalleerd, geconfigureerd en werkend opgeleverd.

En vanaf het moment van oplevering heeft gemeente Nieuwegein de zekerheid dat de support goed is uitgelijnd.


Rob Mariman | Contract Manager EAL:
"Vanaf de start van de samenwerking is er snel, daar waar nodig intensief en goed gecommuniceerd. En dat is een mooie basis om op verder te bouwen."

Meer informatie

Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op met Rob Mariman: 06 52 69 84 21, rob.mariman@eal.nl**