04-12-2012 Ook Veiligheidsregio Zeeland maakt de keuze voor de EVA Voice Recorder

Geplaatst op 04-12-2012 door Martin Roberscheuten

Na vele jaren dienst te hebben gedaan werd het voor de bestaande Voice recorder, welke was geleverd en onderhouden door de leverancier Bumicom, echt tijd om te worden vervangen.
Als hoofdaannemer voor het project “Midlife Upgrade Meldkamer” werd K&H gevraagd als eerste omdat zij ook de leverancier zijn van de IPC telecom installatie welke nog steeds naar tevredenheid het hart vormt van de telecom environment.
Nadat zowel bij Bumicom als bij EAL prijs werd aangevraagd om het voice recorder systeem te vervangen werd na een zware afweging de keuze gemaakt voor de EVA Voice Recorder van EAL.

Een voornaam punt daarin was toch ook de compatibility met de recorders van Midden & West Brabant, waarmee op termijn zal worden samen gegaan. Mogelijk was het feit dat er geen enkele desinvestering werd gedaan bij het nu kopen van de EVA recorder een van de doorslaggevende criteria om met EAL in zee te gaan. Het is de kracht van EVA dat de integratie altijd kan worden gegarandeerd omdat EAL als ontwerper, producent en leverancier van het systeem nooit afhankelijk is van een moeder maatschappij welke ook toestemming moet geven en dat gedurende de resterende periode moet garanderen.

Toch bleef er nog wel een hindernis te nemen welke de organisatie alsnog voor wat problemen zou kunnen zetten. Er was een grote wens om de database welke was opgebouwd op de Bumicom voice recorder mee te nemen naar de nieuwe EAL EVA omgeving.
Niet in laatste instantie door de hulp van Jules Turk als Senior Business Consultant van onze partner K&H werd er al snel consensus gevonden tussen Hidde Borsboom van Bumicom en de EAL Organisatie om samen te kijken wat er mogelijk was.

Nadat er technisch wat gegevens heen en weer zijn gegaan werd het al snel duidelijk dat, buiten dat er nog wel wat werk gedaan moet worden, dit geen echt probleem zou zijn.
Begin volgend jaar zal het plaatsen van de EVA Recorder plaats gaan vinden en pas als de bestaande voice recorder na vele jaren niets meer hoeft op te nemen, zullen EAL en Bumicom de laatste hindernis slechten. Het hoeft geen betoog dat EAL als vrijwilliger is aangewezen om te zorgen voor wat lekkers bij de koffie.

 

Het laatste nieuws

EAL Erkende VEBON Product trainer

In samenwerking met de VEBON-NOVB verzorgt EAL een producttraining Elektronisch Toegangsbeheer (ETB) om additionele kwaliteitsverbeteringen van het Elektronisch Toegangsbeheer te realiseren. Lees meer »

Defensie wil Nederlandse industrie vaker betrekken

Tijdens het 30e symposium van de NIDV in Ahoy op 15 november kreeg EAL Apeldoorn bezoek van de Staatssecretaris van Defensie mevrouw Barbara Visser. Lees meer »

Vacature online!

EAL is op zoek naar personele uitbreiding van het serviceteam! Lees meer »