• Nieuws
  • Jan 04, 2021
  • Peter Salden

EAL ISO/IEC 27001:2013 Gecertificeerd

Het afgelopen anderhalf jaar heeft EAL zich intern voorbereid met behulp van ISOMANAGEMENT als externe instantie om het ISO 27001 certificaat te behalen.

Met trots kan EAL dan ook melden dat in december 2020 het ISO/IEC 27001:2013 is behaald.

Dit is gelukt zonder een enkele non-conformatie. De externe auditors van DNV-GL hadden na 2 dagen auditen slechts een aantal observaties en aanbevelingen.

Met deze stap toont EAL aan dat informatiebeveiliging voor u als klant en leverancier in een hoog vaandel staat, en dat informatie bij EAL vertrouwelijk wordt behandeld.

Het certificaat is afgegeven voor de gehele organisatie en voor alle disciplines en is van toepassing op de complete lijst van Verklaring van Toepasselijkheid.

Integratie ISO 27001 met andere standaarden voor managementsystemen

ISO 27001 is afgestemd op andere standaarden managementsystemen en waardoor een consistente en geïntegreerde implementatie wordt ondersteund. Dit resulteert in:

  • Harmonisatie met andere normen voor managementsystemen zoals ISO 9001;
  • Nadruk op continue procesverbetering van uw managementsysteem voor informatiebeveiliging;
  • Heldere eisen voor documentatie en verslaglegging;
  • Invoering van processen voor risicobeoordeling en -beheer volgens een Plan-Do-Check-Act (PDCA) procesmodel.

‘Het certificaat alsmede de Verklaring van Toepasselijkheid zijn op te vragen bij uw contactpersoon.’